[Kadencja 2006-2010] 181

W sprawie
wykorzystania środków ze stypendium szkolnego
Data złożenia
2008-01-11
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 181

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.