[Kadencja 2006-2010] 170

W sprawie
ukazania się pierwszego numeru Biuletynu Miejskiego
Data złożenia
2007-12-17
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Rudnicki Rafał
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 170

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.