[Kadencja 2006-2010] 154

W sprawie
w sprawie błędu w Uchwale NR LXIII/629/98 Rady Miejskiej Białegostoku z dnia 29 stycznia 1998 r. w sprawie określenia zasad nabywania zbywania i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Data złożenia
2007-11-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Madras Tomasz Stefan
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 154

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.