[Kadencja 2006-2010] 151

W sprawie
stanu chodników przy ul. H. Ordonówny
Data złożenia
2007-11-26
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Komaszyło Halina Anna
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 151

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.