[Kadencja 2006-2010] 136

W sprawie
budowy szaletów publicznych
Data złożenia
2007-09-24
Imię i Nazwisko Radnego kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] Pietruczuk Izabela
Nr interpelacji kadencja 2006-2010
[Kadencja 2006-2010] 136

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.