Zostały przesłane odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 126/2019 z dnia 01.10.2019 r., znak sprawy URB-VII.6733.97.2019, dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA 1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na dz. nr ew. gr 264/34 obr. 24 przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku.

Tytuł
Zostały przesłane odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 126/2019 z dnia 01.10.2019 r., znak sprawy URB-VII.6733.97.2019, dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA 1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na dz. nr ew. gr 264/34 obr. 24 przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.