Zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 126/2019 z dnia 01.10.2019 r., znak sprawy URB -VII.6733.97.2019, dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA 1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na działce nr geodezyjny gruntu 264/34, obr. 24 przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku.

Tytuł Zostały przesłane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku odwołania, od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 126/2019 z dnia 01.10.2019 r., znak sprawy URB -VII.6733.97.2019, dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej o oznaczeniu P4 BIA 1060A wraz z wewnętrzną elektroenergetyczną linią zasilającą, na działce nr geodezyjny gruntu 264/34, obr. 24 przy ul. Zabłudowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback