Zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 34/2019 z dnia 06.03.2019 r., znak sprawy: URB-VII.6733.21.2019, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia 15 kV i złącza kablowego SN 15 kV , obr. 06, przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wydane postanowienie o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki w decyzji Nr 34/2019 z dnia 06.03.2019 r., znak sprawy: URB-VII.6733.21.2019, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci średniego napięcia 15 kV i złącza kablowego SN 15 kV , obr. 06, przy ul. Nowosielskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback