Zostało wydane postanowienie, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr geodezyjny gr. 487, obręb-2, przy ul. Morelowej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wydane postanowienie, dotyczące ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr geodezyjny gr. 487, obręb-2, przy ul. Morelowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback