Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przy ul. Wspólnej, ul. Gen. Sowińskiego w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy sieci gazowej średniego ciśnienia, przy ul. Wspólnej, ul. Gen. Sowińskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.