Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Stawowej i ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy gazociągu średniego ciśnienia przy ul. Stawowej i ul. Dojlidy Fabryczne w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.