Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.