Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Pogodnej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowy elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV przy ul. Pogodnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.