Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skowronkowej w Białymstoku.

Tytuł
Zostało wszczęte postępowanie dotyczące budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Skowronkowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.