Została wydana o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie rozdzielczej sieci cieplnej wraz z przyłączami i uzbrojeniem towarzyszącym na działkach nr geodezyjny gr. 13/1, 1/4, 1/5, 1/8, 12/1, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 13/1, 13/2, 13/3 obręb-9, przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce i budowie rozdzielczej sieci cieplnej wraz z przyłączami i uzbrojeniem towarzyszącym na działkach nr geodezyjny gr. 13/1, 1/4, 1/5, 1/8, 12/1, 12/9, 12/10, 12/11, 12/12, 13/1, 13/2, 13/3 obręb-9, przy ul. Zwierzynieckiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback