Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na dział-kach nr ew. gr. 479/12, 479/17 (obręb 3) położonych przy ul. Zwycięstwa 10 w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami w pasie drogowym ul. Choroszczańskiej (część dz. nr ew. gr. 477).

Tytuł
Została wydana decyzja ustalająca warunki zabudowy inwestycji dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami handlowymi i usługowymi w parterze (usługi nieuciążliwe), z parkingami podziemnymi, murami oporowymi, zagospodarowaniem terenu na dział-kach nr ew. gr. 479/12, 479/17 (obręb 3) położonych przy ul. Zwycięstwa 10 w Białymstoku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz dwoma zjazdami w pasie drogowym ul. Choroszczańskiej (część dz. nr ew. gr. 477).
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback