Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: nadbudowie, przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. gr. 2006/2 i 2005 (obręb 11) przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku i niezbędną infrastrukturą techniczną.

Tytuł
Została wydana decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na: nadbudowie, przebudowie i rozbudowie Zespołu Szkół Muzycznych im. I. Paderewskiego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu na działkach o nr ew. gr. 2006/2 i 2005 (obręb 11) przy ul. Podleśnej 2 w Białymstoku i niezbędną infrastrukturą techniczną.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.