Została wydana decyzja umarzająca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 1503, 1533, 1555, 2077, obręb-14, przy ul. W. Raginisa, Jaroszówka i Rycerskiej w Białymstoku.

Tytuł Została wydana decyzja umarzająca o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 1503, 1533, 1555, 2077, obręb-14, przy ul. W. Raginisa, Jaroszówka i Rycerskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback