Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. gr. 857/8, 238, 239/3, 857/7, 857/5 239/1 obręb 9 oraz działkach nr geodezyjny gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej i Stefana Żeromskiego w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wraz z rozbiórką sieci kanalizacji deszczowej, na działkach nr ew. gr. 857/8, 238, 239/3, 857/7, 857/5 239/1 obręb 9 oraz działkach nr geodezyjny gr. 46, 50, 44, 23, obręb 7 przy ul. Zachodniej i Stefana Żeromskiego w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.