Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie tymczasowego namiotu halowego oraz tymczasowego miejsca postoju śmigłowca ze strefą TLOF przy Bazie HEMS w Białymstoku, na działkach o nr ewid gr. 1/5 i 1/26 przy ul. K. Ciołkowskiego (obręb 22) w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie tymczasowego namiotu halowego oraz tymczasowego miejsca postoju śmigłowca ze strefą TLOF przy Bazie HEMS w Białymstoku, na działkach o nr ewid gr. 1/5 i 1/26 przy ul. K. Ciołkowskiego (obręb 22) w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback