Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 85/30, 85/31, 426/3 obręb 26, przy ulicy Rozmarynowej, ul. Halickiej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego jednorodzinnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr. 85/30, 85/31, 426/3 obręb 26, przy ulicy Rozmarynowej, ul. Halickiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.