Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 60/2, 59/2, 60/15, 59/14 obręb 25, przy ulicy Komandorskiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 60/2, 59/2, 60/15, 59/14 obręb 25, przy ulicy Komandorskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback