Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 1313, 744, 722, obręb-20, przy ul. Sowlańskiej, Piaskowej i Dojnowskiej w Białymstoku.

Tytuł Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej, na działkach nr geodezyjny gr. 1313, 744, 722, obręb-20, przy ul. Sowlańskiej, Piaskowej i Dojnowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności Zag. przestrz.

Feedback