Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanej na działce nr geodezyjny gr. 264, obręb-5, przy ul. W. Reymonta w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej na potrzeby budownictwa mieszkaniowego, zlokalizowanej na działce nr geodezyjny gr. 264, obręb-5, przy ul. W. Reymonta w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback