została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zlokalizowanego na na działce nr geodezyjny gr. 2077, obręb-14, przy ul. Władysława Raginisa w Białymstoku.

Tytuł
została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, zlokalizowanego na na działce nr geodezyjny gr. 2077, obręb-14, przy ul. Władysława Raginisa w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.