Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny 88/4, 88/10, 88/3 obr. 14 przy ul. K. Pużaka w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia do zasilania budynków mieszkalnych, na działkach nr geodezyjny 88/4, 88/10, 88/3 obr. 14 przy ul. K. Pużaka w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback