Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanego na działce nr ewid. gr. 541/5 obręb. 03 przy ulicy Knyszyńskiej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia (do 0,5 MPa), zlokalizowanego na działce nr ewid. gr. 541/5 obręb. 03 przy ulicy Knyszyńskiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback