Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na na działce nr geodezyjny gr. 838/1 obręb 6, przy ulicy Niewodnickiej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilenia budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na na działce nr geodezyjny gr. 838/1 obręb 6, przy ulicy Niewodnickiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.