Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach nr ew. gr. 29/34, 29/18, 75/2, 29/12, 29/16, obręb 25, przy ulicy Logarytmicznej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego, na działkach nr ew. gr. 29/34, 29/18, 75/2, 29/12, 29/16, obręb 25, przy ulicy Logarytmicznej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.