Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr geodezyjny 390, 217/28, 217/14, 217/29, 217/15 obr. 24 przy ul. Holowniczej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działkach nr geodezyjny 390, 217/28, 217/14, 217/29, 217/15 obr. 24 przy ul. Holowniczej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback