Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr.: 212/45, 212/31, 212/51, 212/37, 212/36 obr. 24, przy ulicy Mandarynkowej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działkach nr geodezyjny gr.: 212/45, 212/31, 212/51, 212/37, 212/36 obr. 24, przy ulicy Mandarynkowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback