Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geodezyjny gr. 1010/11, obręb 24, przy ulicy Św. G. Peradze w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geodezyjny gr. 1010/11, obręb 24, przy ulicy Św. G. Peradze w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback