Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geod. gr. 1869/2, obr. 15 przy ul. Niemeńskiej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, zlokalizowanego na działce nr geod. gr. 1869/2, obr. 15 przy ul. Niemeńskiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback