Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjnym gr. 624/2, 624/17, 625/1 obr. 26, przy ul. Nad Potokiem w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działkach nr geodezyjnym gr. 624/2, 624/17, 625/1 obr. 26, przy ul. Nad Potokiem w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback