Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr geodezyjny gr. 65/16, obręb 26, przy ulicy Halickiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynku mieszkalnego, na działce nr geodezyjny gr. 65/16, obręb 26, przy ulicy Halickiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.