Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gr. 5/8, 5/24, 5/27 obręb - 25, przy ulicy Szkwałowej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia do budynków mieszkalnych, na działkach nr ew. gr. 5/8, 5/24, 5/27 obręb - 25, przy ulicy Szkwałowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.