Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zjazdu, na działkach nr ew. gr 213/41, 213/55, 215, 68/4 obr. 03 przy ul. Narewskiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych sieci kablowych średniego napięcia 15 kV i niskiego napięcia 0,4 kV, sieci kanalizacji telekomunikacyjnej, sieci gazowej, sieci kanalizacji deszczowej wraz z przebudową zjazdu, na działkach nr ew. gr 213/41, 213/55, 215, 68/4 obr. 03 przy ul. Narewskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.