Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działce nr geodezyjny 452 obr. 03 przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia 15 kV i linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, na działce nr geodezyjny 452 obr. 03 przy ul. Wierzbowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback