Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową, obr. 05 przy ul. W. Reymonta, A. Asnyka w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej średniego napięcia 15 kV wraz z kanalizacją kablową, obr. 05 przy ul. W. Reymonta, A. Asnyka w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback