Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, obr. 03 przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, obr. 03 przy ul. Świętokrzyskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback