Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 433/2, 433/1, 428/6, 428/1, 430, 448/21, 448/16 obr. 03 przy ul. W. Broniewskiego, Wierzbowej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 433/2, 433/1, 428/6, 428/1, 430, 448/21, 448/16 obr. 03 przy ul. W. Broniewskiego, Wierzbowej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback