Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 448/59, 448/30, 448/47, 448/58, 448/57 obr. 03 przy ul. W. Broniewskiego, Antoniukowskiej w Białymstoku

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej napowietrzno-kablowej linii niskiego napięcia 0,4 kV, sieci elektroenergetycznej kablowej średniego napięcia 15 kV, stacji transformatorowej kontenerowej SN/nN 15/0,4 kV, zlokalizowanych na działkach nr geodezyjny 448/59, 448/30, 448/47, 448/58, 448/57 obr. 03 przy ul. W. Broniewskiego, Antoniukowskiej w Białymstoku
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback