Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową, na działkach nr geodezyjny 1313, 1243 obr. 20 przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV z kanalizacją kablową, na działkach nr geodezyjny 1313, 1243 obr. 20 przy ul. Dojnowskiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback