ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV ZLOKALIZOWANEJ W obr. 03 PRZY UL. UKOŚNEJ, WIATRAKOWEJ, WIDOK, ZIELONE WZGÓRZE W BIAŁYMSTOKU

Tytuł
ZOSTAŁA WYDANA DECYZJA O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ELEKTROENERGETYCZNEJ LINII KABLOWEJ NISKIEGO NAPIĘCIA 0,4 kV ZLOKALIZOWANEJ W obr. 03 PRZY UL. UKOŚNEJ, WIATRAKOWEJ, WIDOK, ZIELONE WZGÓRZE W BIAŁYMSTOKU
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback