Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, obr. 03 przy ul. Narewskiej, Ukośnej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja o umorzeniu postępowania dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej oraz sieci kanalizacji deszczowej, obr. 03 przy ul. Narewskiej, Ukośnej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback