została wydana decyzja Nr 87/2019 znak: URB-VIII.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły policealnej na ośrodek przeciwdziałania zdrowotnym i społecznym skutkom procesu starzenia .

Tytuł
została wydana decyzja Nr 87/2019 znak: URB-VIII.6733.4.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: przebudowie i zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku szkoły policealnej na ośrodek przeciwdziałania zdrowotnym i społecznym skutkom procesu starzenia na części działki nr 1744/2 i na działce nr 1750 (obręb 11 - Śródmieście) położonych w Białymstoku przy ul. Mickiewicza 2B .
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.