Została wydana decyzja dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 500 kPa, przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy sieci gazowej średniego ciśnienia do 500 kPa, przy ul. Grunwaldzkiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.