Została wydana decyzja dotycząca budowy sieci cieplnej osiedlowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy sieci cieplnej osiedlowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.