Została wydana decyzja dotycząca budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb-25, przy ul. Liniowej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy gazociągu średniego ciśnienia obręb-25, przy ul. Liniowej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.