Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.

Tytuł
Została wydana decyzja dotycząca budowy elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia przy ul. Jurowieckiej w Białymstoku.
Kategoria Aktualności
Zag. przestrz.

Feedback

Formularz zgłaszania uwag.